Dodmun 2018

Γνωρίστε μας..

Λειτουργία και παροχές

Η φιλοσοφία και ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους γονείς ένα ολοκληρωμένο «πρόγραμμα φοίτησης» για το παιδί τους, που θα υπηρετεί – πέρα από το αυτονόητο, δηλαδή την ποιοτική διδασκαλία και το ασφαλές περιβάλλον - το στόχο της πολύπλευρης ανάπτυξής του, απαλλάσσοντάς τους από την ανάγκη να δαπανούν επιπλέον χρόνο και χρήμα.
      Όλες οι παροχές του σχολείου – βασικό πρόγραμμα μαθημάτων, φροντιστηριακή υποστήριξη, ξένες γλώσσες, πληροφορική, δραστηριό-τητες – καλύπτονται από το βασικό ποσό των διδάκτρων που καταβάλλει ο γονέας και δεν θα υπάρξει καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.
       Άλλωστε, η ίδια η πραγματικότητα που βιώνουμε επιβάλλει έναν τέτοιον τρόπο  σκέψης και λειτουργίας…
     
      Οι κύριοι άξονες αυτής της φιλοσοφίας είναι οι εξής:

     Α)  ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Θεωρούμε ότι σε μια εποχή και κοινωνία που οι κίνδυνοι για τα παιδιά συνεχώς αυξάνονται ακόμη και μέσα στο ίδιο το σχολείο  - ιδιαίτερα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο - Λύκειο) για τον πρόσθετο λόγο ότι η εφηβεία καθιστά ακόμη πιο ευάλωτο ένα παιδί -  το πρώτο που θα έπρεπε να απασχολεί ένα γονέα είναι κατά πόσο το σχολικό περιβάλλον είναι ασφαλές. Κι αυτό δεν είναι καθόλου αυτονόητο: επικίνδυνες «παρέες», απουσία ελέγχου και αδιαφορία (από την πλευρά της διεύθυνσης του σχολείου ή των εκπαιδευτικών), παραβατικές συμπεριφορές, συμπλοκές μαθητών, εκβιασμοί, αδικαιολόγητη απουσία παιδιού από το σχολείο για την οποία δεν ενημερώνονται εγκαίρως ή καθόλου οι γονείς  και πολλά άλλα συνθέτουν μια νέα, ιδιαίτερα ανησυχητική πραγματικότητα, που κανένας υπεύθυνος γονέας δεν μπορεί να αγνοήσει.
    Εμείς θα εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα να κοιμάστε ήσυχοι (κυριολεκτικά), χωρίς να κοιμάστε (μεταφορικά), τουλάχιστον όσον αφορά το σχολικό περιβάλλον.

      Β) ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Φυσικά η αποτελεσματική διδασκαλία είναι πρωτεύον στοιχείο της εκπαίδευσης. Αυτό, όμως, στα Δωδωναία Εκπαιδευτήρια ξεκινά από μια θεμελιώδη διάκριση των μαθημάτων σε δύο κατηγορίες, που αντιμετωπίζονται με διαφορετικό πνεύμα, όχι για να υποβαθμιστεί η μία από αυτές, αλλά για να γίνει και στις δύο ουσιαστικότερο και επιτυχημένο το διδακτικό αποτέλεσμα.
    Μαθήματα που θεωρούνται «όχι βασικά» δεν εκτοπίζονται από το σχολικό πρόγραμμα ούτε απαξιώνονται. Όμως, προσπαθούμε να διδάσκονται με τρόπο πιο ευχάριστο, όχι καταπιεστικό και –κυρίως- «στην τάξη», με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για το σπίτι.
      Μαθήματα  που θεωρούνται και είναι βασικά, εφόσον από αυτά θα εξαρτηθεί στο μέλλον η εισαγωγή του μαθητή σε σχολές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και σε μεγάλο βαθμό η σταδιοδρομία στη ζωή του, ενώ ταυτόχρονα  απαιτούν υπόβαθρο  το οποίο πρέπει να οικοδομηθεί από νωρίς, αντιμετωπίζονται με την ανάλογη έμφαση. Η διδασκαλία τους είναι συστηματική, υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων, με έμφαση και στη λεπτομέρεια, με ανάθεση εργασιών και μελέτης στο σπίτι (φυσικά μέσα σε λογικά όρια), με αρκετές γραπτές δοκιμασίες, με έλεγχο και συνεχή ενημέρωση των γονέων κ.ά.
      Ταυτόχρονα παρέχεται πλήρες διδακτικό υλικό (σημειώσεις, φυλλάδια, ασκήσεις, διαγωνίσματα)  και διατίθενται επιπλέον ώρες διδασκαλίας, που έχουν προστεθεί στο πρωινό σχολικό πρόγραμμα, αλλά και απογευματινές ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας (φροντιστηριακής υποστήριξης). Επιπροσθέτως, από το φετινό καλοκαίρι θα προσφερθεί στους μαθητές μας πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο (κάτι σαν «θερινό φροντιστήριο»). Στο Λύκειο οι μαθητές της Γ΄τάξης διαγωνίζονται (σχεδόν) κάθε εβδομάδα σε 3ωρα διαγωνίσματα (όπως αυτά των Πανελλαδικών εξετάσεων). Το ίδιο με (μικρότερη συχνότητα, βέβαια) ισχύει και για τους μαθητές της Α΄και Β΄Λυκείου.  Μάλιστα, τον Ιανουάριο πραγματοποιούνται και επαναληπτικές εξετάσεις (όπως αυτές που προβλέπονται για όλα τα Γυμνάσια τον Ιούνιο).

    
      Γ)   ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Οι ξένες γλώσσες είναι βασικό εφόδιο στη σύγχρονη κοινωνία της παγκοσμιοποίησης και, ως εκ τούτου, η διδασκαλία τους αποτελεί μια από τις προτεραιότητές  μας. Γι’ αυτό σχεδιάσαμε και ήδη υλοποιούμε σχετικά προγράμματα διδασκαλίας (που ξεκινούν από το Δημοτικό των Εκπαιδευτηρίων Όλγας Ντότη Οικονόμου και συνεχίζονται στο Γυμνάσιο) και Λύκειο των Δωδωναίων Εκπαιδευτηρίων. Τα προγράμματα αυτά είναι δομημένα σε μια βάση και λογική φροντιστηρίου ξένων γλωσσών (επαρκής αριθμός ωρών, αφού στις ώρες του σχολικού προγράμματος προστίθενται ακόμη περισσότερες απογευματινές, θερινά τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, συστηματική προετοιμασία για τις εξετάσεις) και την εκτέλεσή τους ανέλαβαν άτομα που προέρχονται από το χώρο αυτόν και στοχεύουν αφενός στην εκμάθηση της  γλώσσας, αφετέρου στην απόκτηση πτυχίων μέσω του σχολείου και χωρίς να χρειαστεί καμία εξωσχολική ενίσχυση του μαθητή. (Στο τέλος του κειμένου επισυνάπτονται αναλυτικά τα προγράμματα σπουδών των ξένων γλωσσών – αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά – ώστε να σχηματιστεί  πληρέστερη εικόνα για αυτά).


      Δ)  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ο στόχος του μαθήματος της Πληροφορικής είναι να προσφέρει στους μαθητές τις βασικές γνώσεις που χρειάζονται για τη σωστή χρήση και λειτουργία του υπολογιστή. Για το σκοπό αυτόν υπάρχει διαθέσιμη αίθουσα υπολογιστών, για να μπορούν οι μαθητές να εφαρμόζουν στην πράξη όσα διδάσκονται σε θεωρητικό επίπεδο στο μάθημα. Για την καλύτερη διδασκαλία η αίθουσα υπολογιστών αναβαθμίστηκε και αναπλάστηκε, ώστε σε κάθε μαθητή να αντιστοιχεί ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής.
   Οι ενότητες τις οποίες διαπραγματεύεται το μάθημα είναι οι εξής:
> Βασικές έννοιες ηλεκτρονικών υπολογιστών
> Εισαγωγή στα Windows
> Microsoft Word
> Microsoft Excel
> Microsoft Power Point
> Internet
   Το περιεχόμενό τους ουσιαστικά καλύπτει όλα τα απαραίτητα εφόδια για ασφαλή και δημιουργική χρήση του υπολογιστή από το μαθητή. Παράλληλα, όμως, η  διδακτέα  ύλη  παρέχει στο μαθητή  τη δυνατότητα  να  αποκτήσει το E.C.D.L., δηλαδή το αναγνωρισμένο πτυχίο πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής. Έτσι, όποιος ενδιαφέρεται να αποκτήσει το πτυχίο αυτό μπορεί να τα καταφέρει κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Γυμνάσιο και χωρίς να χρειάζεται καμία πρόσθετη (εξωσχολική) βοήθεια.
   Για να επιτευχθεί ο στόχος της απόκτησης του Ε.C.D.L. , το σχολείο, προς το παρόν, συνεργάζεται με μια ιδιωτική σχολή πληροφορικής, η οποία αποτελεί και πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο, έως ότου πιστοποιηθεί και το ίδιο ως τέτοιο. Η προετοιμασία των μαθητών γίνεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος στο σχολείο και, μόλις οι γνώσεις τους κριθούν ικανοποιητικές, επισκέπτονται την ιδιωτική σχολή, για να εξεταστούν. Για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών, το σχολείο έχει προμηθευτεί τα τεστ προετοιμασίας (τα οποία αποτελούν μια προσομοίωση των εξετάσεων) που έχουν και όλα τα πιστοποιημένα κέντρα Πληροφορικής. Από την απόδοσή τους  στα τεστ προετοιμασίας  και μετά από συνεννόηση της ιδιωτικής σχολής με τον καθηγητή του σχολείου και τους μαθητές που πρόκειται να εξεταστούν, προκύπτουν οι ημερομηνίες εξετάσεων. Σε αυτές τις εξετάσεις μπορεί να πάρει μέρος οποιοσδήποτε έχει φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο, εφόσον το επιθυμεί.
   Η προσοχή και η συνεργασία των μαθητών στο σχολείο και η τακτική προσέλευση στις επιπλέον ώρες μαθημάτων και ώρες εντός του προγράμματος, εγγυώνται σε ένα μεγάλο βαθμό την επιτυχία τους στις εξετάσεις, όπως έγινε  πέρυσι και φέτος, όπου η επιτυχία των μαθητών ήταν 100%.

   Ε) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Φυσικά το Γυμνάσιο το σχολείο ιδιαίτερα το Γυμνάσιο του 21ου αιώνα δεν μπορεί να περιορίζεται στη διδασκαλία των μαθημάτων, που είναι, βέβαια, ο πρώτος στόχος όχι όμως ο μοναδικός. Γι’ αυτό υπηρετούμε και το στόχο ενός δημιουργικού, ανοιχτού στην κοινωνία, τις τέχνες, και τον πολιτισμό   σχολείου με δύο τρόπους.
   Πρώτον, με ποικίλες πρωτοβουλίες  και μορφές δημιουργικής δράσης στις οποίες συμμετέχουν τα παιδιά περιστασιακά (υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαφόρων ειδών εργασίες, συμμετοχή σε εκδηλώσεις «εκτός των τειχών του σχολείου» κ.ά. Δεύτερον, μέσω κάποιων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σταθερά (επί χρόνια) στο σχολείο μας και  έχουν αποκτήσει τη μορφή «θεσμών», για εμάς, όπως οι ακόλουθες:
  
1. Περιβαλλοντική ομάδα
Η Περιβαλλοντική Ομάδα των Δωδωναίων Εκπαιδευτηρίων συστήθηκε με βάση το σκεπτικό ότι ο άνθρωπος, από πολύ μικρός, πρέπει να μάθει να εκτιμά, να σέβεται  και να αγαπά το χώρο μέσα στον οποίο ζει? γιατί μόνον έτσι κατανοεί το συσχετισμό του  με το φυσικό περιβάλλον και τον πολιτισμό του και υιοθετεί ένα σωστό κώδικα συμπεριφοράς γύρω από τα προβλήματα που αφορούν την ποιότητα του περιβάλλοντος.
        Γι’ αυτό, στα Δωδωναία Εκπαιδευτήρια λειτουργεί κάθε χρόνο Περιβαλλοντική  Ομάδα, στην οποία τα παιδιά συμμετέχουν εθελοντικά. Οι συγκεντρώσεις της Ομάδας γίνονται μία φορά την εβδομάδα-όχι απαραίτητα κάθε εβδομάδα- μετά το τέλος του διδακτικού προγράμματος. Οι μαθητές, λειτουργώντας «ομαδοσυνεργατικά», καλούνται να διερευνήσουν ένα θέμα σχετικό με το φυσικό, τεχνητό, κοινωνικό και ιστορικό περιβάλλον, αναλαμβάνοντας να υλοποιήσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες (παρατήρηση, φωτογράφηση, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις κτλ.). Στα πλαίσια της έρευνάς τους, έρχονται σε επαφή με πνευματικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς του τόπου μας, επισκέπτονται χώρους και περιοχές, για να εξοικειωθούν με το αντικείμενο της μελέτης και παρακολουθούν περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με το θέμα τους. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς η Ομάδα παρουσιάζει τις δράσεις και τα πορίσματα της έρευνάς της, με όποιον τρόπο θέλει και έχει από τη φύση του τη δυνατότητα το κάθε παιδί να εκφραστεί: λόγο, ποίηση, μουσική, τραγούδι, θέατρο, ζωγραφική, χορό.
        Η περιβαλλοντική εκπαίδευση, πέραν της περιβαλλοντικής αγωγής, συντελεί, ώστε ο μαθητής να αποκτήσει γνώσεις, να μάθει να συνεργάζεται, να κοινωνικοποιηθεί και να πολιτικοποιηθεί, να εκτονωθεί και να ψυχαγωγηθεί.


      2. Δημοσιογραφική ομάδα
Η Δημοσιογραφική Ομάδα των Δωδωναίων Εκπαιδευτηρίων ξεκίνησε τη δράση της το 2009.
      Μέλημά της είναι η έκδοση του ετήσιου περιοδικού «δωδω–νέα». Μέσα απ’ τις σελίδες του οι μαθητές μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα, να «ανεξαρτητοποιήσουν» τη σκέψη τους και να ενδυναμώσουν την κρίση και την αυτοεκτίμησή τους. Έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν και να  συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους, για να διερευνήσουν ένα θέμα που τους ενδιαφέρει. Μαθαίνουν να παρατηρούν, να ενημερώνονται, να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να συμμετέχουν σε ό,τι τους κινεί το ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να συνδέεται το σχολείο με την κοινωνία στην οποία ζουν οι μαθητές. Διδάσκονται τη δύναμη της προσφοράς και της αλληλεγγύης, καθώς τα χρήματα από την πώληση του περιοδικού δίνονται στην ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων, για να έχει τη δύναμη να συνεχίσει το πολύτιμο έργο της.
   Είναι δε σημαντικό  ότι αξιοποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους και έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ποικίλων ειδών γνώσεις με ελκυστικό και ευχάριστο τρόπο.

   3. Θεατρική ομάδα (και όχι μόνο….)
Το θέατρο είναι μια σύνθετη δημιουργία, στην οποία ενυπάρχουν όλες οι τέχνες. Στο μάθημα της θεατρολογίας επιχειρούμε να προϊδεάσουμε τους μαθητές για την επιστήμη του θεάτρου και να έρθουν σε επαφή με μεγάλους θεατρικούς συγγραφείς και το έργο τους. Ο μαθητής καλείται να γνωρίσει το θέατρο στη διττή του φύση, τη θεωρία και την πράξη όχι μόνο να μάθει, αλλά και να εφαρμόσει τη γνώση που έχει αποκτήσει βιώνοντάς την, ώστε να εκφραστεί στα όρια ενός προγράμματος που συνοψίζει τις βασικές αρχές και αξίες του θεάτρου: ανάληψη ρόλου, πειθαρχία, επικοινωνία, δυναμική της θεατρικής ομάδας, αγωγή του λόγου και του συναισθήματος, στοιχεία θεατρικού παιχνιδιού και υποκριτικής τέχνης, παντομίμα, κινησιολογία κ.τ.λ.

      4. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες
Παράλληλα λειτουργούν τμήματα εικαστικών, μουσικής και χορού.

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Φυσικά, τα Δωδωναία Εκπαιδευτήρια – εκτός των άλλων – εγγυώνται την ομαλή προσαρμογή στα δεδομένα του Νέου Εκπαιδευτικού  Συστήματος που βρίσκεται προ των πυλών.  Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο Παιδείας, ενημερωνόμαστε και μελετούμε τα δεδομένα και ήδη σχεδιάζουμε (εν μέρει έχουμε αρχίσει και να υλοποιούμε) τους τρόπους με τους οποίους θα βοηθήσουμε τους μαθητές μας  να αισθάνονται πιο ασφαλείς και να βαδίσουν με σίγουρα βήματα προς το μέλλον (και βέβαια η προετοιμασία αρχίζει από το Γυμνάσιο).
     Φυσικά η προσπάθειά μας δε σταματά εδώ, δεν επαναπαυόμαστε. Στα σχέδιά μας περιλαμβάνεται η ένταξη στη λειτουργία του σχολείου και άλλων δράσεων εν ευθέτω χρόνω. Και, βέβαια, είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε  προτάσεις με τις οποίες θα μπορούσαμε να αναβαθμίσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες.


     ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Τα Δωδωναία Εκπαιδευτήρια, στοχεύοντας στην εκμάθηση ξένων γλωσσών και στην απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας από τους μαθητές, μέσα από το σχολείο και χωρίς να είναι απαραίτητη η παρακολούθηση μαθημάτων σε Φροντιστήρια, υλοποιούν ολοκληρωμένο πρόγραμμα  διδασκαλίας που ξεκινάει  από το Δημοτικό (συνεργαζόμαστε με τα Εκπαιδευτήρια Όλγας – Ντότη Οικονόμου) και συνεχίζεται συστηματικά στο Γυμνάσιο και Λύκειο. Ειδικότερα για το Γυμνάσιο ο κεντρικός στόχος είναι η απόκτηση πιστοποιητικού επιπέδου Β2 (lower) στην Αγγλική Γλώσσα στη Γ’ Γυμνασίου.
Συγκεκριμένα:
Στην Α’ Γυμνασίου: Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές υποβάλλονται σε τεστ γενικών γνώσεων - λεξιλογικών και γραμματικής - έτσι ώστε να εντοπιστεί το επίπεδό τους στην ξένη γλώσσα και να προσαρμοστεί ο ρυθμός διδασκαλίας της ύλης στις ανάγκες τους. Στο τέλος της τάξης οι μαθητές θα βρίσκονται γενικά στο επίπεδο Intermediate (αντιστοιχεί στην D τάξη στα Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών). Επιπρόσθετα, για όσους μαθητές μας κρίνεται απαραίτητο και το επιθυμούν και οι ίδιοι, λειτουργούν θερινά τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας.
Στη Β’ Γυμνασίου: Ξεκινάει η διδασκαλία της ύλης για το επίπεδο Β2 (Lower). Δίνεται έμφαση στο λεξιλόγιο και στη γραμματική, αλλά και στις υπόλοιπες γνωστικές ενότητες (writing, listening, speaking). Συνολικά γίνονται έξι (6) διδακτικές ώρες Αγγλικών την εβδομάδα : 2 ώρες στο πρωινό ωρολόγιο πρόγραμμα και 2 δίωρα απογευματινά (μετά το πέρας των μαθημάτων).
Στη Γ’ Γυμνασίου: Διδάσκεται ύλη εξετάσεων (Past Papers), έτσι ώστε οι μαθητές να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις επιπέδου Β2. Τα παιδιά εξοικειώνονται κυρίως με τη μορφή των εξετάσεων  F. C. E.  - Cambridge University  και   E. C. C. E. - University of Michigan. Οι ώρες διδασκαλίας είναι  - όπως και στη Β' Γυμνασίου - 2 ώρες στο πρωινό ωρολόγιο πρόγραμμα και 2 απογευματινά δίωρα ( μετά το πέρας των μαθημάτων ).

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Το πρόγραμμα διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας που εφαρμόζεται στο σχολείο μας παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα απόκτησης των πτυχίων Α1-Α2 και Β1-Β2 του γερμανικού ινστιτούτου ή του ΥΠΕΠΘ.
Συγκεκριμένα:
Στην Α΄ Γυμνασίου: «Κάθε αρχή και εύκολη». Οι μαθητές ύστερα από τεστ αξιολόγησης χωρίζονται σε επίπεδα, όπου αποκτούν απλές γλωσσικές γνώσεις, και στο τέλος του σχολικού έτους μπορούν να συνεννοηθούν στα γερμανικά με απλό τρόπο.
Στην Β΄ Γυμνασίου: «Εμπρός,  ξεκινάμε με κέφι». Σ’ αυτή τη φάση οι μαθητές επεκτείνουν το λεξιλόγιό τους και τις γνώσεις τους σχετικά με τις γραμματικές και λειτουργικές δομές της γλώσσας. Απώτερος στόχος είναι η εξασφάλιση του πτυχίου Α2 του γερμανικού ινστιτούτου ή του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Στην Γ΄ Γυμνασίου: «Ένα βήμα μπροστά». Σ’ αυτό το επίπεδο οι μαθητές είναι σε θέση να χειριστούν χωρίς προβλήματα βασικές δομές της γερμανικής καθομιλουμένης και να αντεπεξέλθουν λεκτικά στις σημαντικότερες καθημερινές καταστάσεις. Στόχος μας η απόκτηση του πτυχίου Β1 του γερμανικού ινστιτούτου ή του ΥΠΕΠΘ.
Στην Α΄ Λυκείου: «Πραγματική πρόοδος». Οι μαθητές σ’ αυτό το στάδιο έχουν οικοδομήσει ένα προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο και, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, είναι δυνατή η απόκτηση του πτυχίου Β2 που πιστοποιεί την καλή γνώση της γλώσσας.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ
Α΄ Γυμνασίου: Οι μαθητές αναπτύσσουν και καλλιεργούν τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες: Παραγωγή γραπτού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου.
   Β΄ Γυμνασίου: Σε αυτήν την τάξη οι μαθητές επεκτείνουν τις γνώσεις τους σχετικά 
   με το λεξιλόγιο και τις γραμματικές δομές της γαλλικής γλώσσας,
Κατανοούν εκφράσεις και προτάσεις που έχουν σχέση με τις καθημερινές περιστάσεις επικοινωνίας (προσωπικές πληροφορίες, ψώνια, εργασία).
Περιγράφουν καθημερινές καταστάσεις που έχουν σχέση με τους ίδιους και το άμεσο περιβάλλον τους, επικοινωνούν για απλά θέματα.
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς συμμετέχουν ( ανάλογα με το επίπεδό τους ) στις εξετάσεις για την απόκτηση των πτυχίων Α1 ή Α2.
Γ΄ Γυμνασίου: Οι μαθητές να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γαλλική γλώσσα με ευχέρεια και να την αξιοποιήσουν σε ταξίδια τους στο εξωτερικό, να διατυπώνουν συνεκτικό λόγο για τα ενδιαφέροντά τους, να διηγούνται γεγονότα-εμπειρίες, να παρουσιάζουν ένα λόγο και να δίνουν εξηγήσεις για ένα σχέδιο ή μία ιδέα.
Σκοπός στην Γ΄ Γυμνασίου είναι η συμμετοχή των μαθητών στις εξετάσεις για το πτυχίο Α2 ή Β1 που οργανώνεται είτε από το ΥΠ.Ε.Π.Θ είτε από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών.  
Α΄  Λυκείου: Σε αυτήν την τάξη ο μαθητής υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ολοκληρώνει το βασικό κύκλο σπουδών επιπέδου Β1 ή Β2. (Το Β2 πιστοποιεί την καλή γνώση της γλώσσας). Η απόκτηση του συγκεκριμένου πτυχίου γίνεται με τη συμμετοχή μας στις εξετάσεις που  οργανώνεται είτε από το ΥΠ.Ε.Π.Θ είτε από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών.  
Ο μαθητής , έχοντας ήδη μάθει να βρίσκει ιδέες και να επιχειρηματολογεί, τώρα καλείται να πάρει θέση συγκεκριμένη σε πιο σύνθετα θέματα, όπως γενετική, ηθική, εκπαίδευση, μετανάστευση, μάρκετινγκ,  κτλ.
Πρέπει να διαβάζει άρθρα για σύγχρονα θέματα στα οποία οι συγγραφείς υιοθετούν συμπεριφορές ξεχωριστές και διατυπώνουν συγκεκριμένες απόψεις. Ακόμη, πρέπει να συνθέτει πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές πηγές και να επιχειρηματολογεί.

Συνδεδεμένοι χρήστες

We have 23 guests and no members online

Δωδωναία Εκπαιδευτήρια (C) 2013